My sme malí múzejníci

zážitkový prázdninový projekt

(Leto 2023)

1. turnus – od 24. – 28. júl 2023
2.turnus – od 7. – 11. august 2023 – OBSADENÝ

 

Forma: 5-dňový denný projekt/tábor (pondelok-piatok)

Vekové rozpätie účastníkov: 8 – 11 rokov

Maximálny počet účastníkov na 1 turnus: 20 detí

Vytvorené 2 miesta pre účastníkov so zdravotným postihnutím, v každom turnuse 1 miesto. V prípade účastníkov so zdravotným postihnutím vyžadujeme písomné odporúčanie triedneho učiteľa, prípadne ošetrujúceho lekára.

 

Účastnícky poplatok, zľavy, storno:

120,00 €/účastník (možnosť využitia príspevku na rekreáciu od zamestnávateľa na detský tábor)

20% zľava z poplatku pri nahlásení ďalšieho súrodenca

50% zľava z poplatku v prípade nahlásenia účastníka so zdravotným postihnutím, držiteľa ŤZP alebo ŤZP/S

Storno poplatok: 50% z účastníckeho poplatku (v prípade odhlásenia po 10. júli – prvý turnus, a po 24. júli – 2. turnus pred začiatkom konania tábora).

Odhlásenie účastníka bez storno poplatku: iba v prípade neúčasti zo zdravotných dôvodov, potvrdených detským, ošetrujúcim lekárom.

 

Začiatok a koniec denného režimu tábora:

Príchod účastníkov do tábora: v čase od 7:30 – 8:15 hod.

Odchod účastníkov z tábora: v čase od 15:45 – 16:30 hod.

Táborový tím: lektor/kurátor, pedagóg, lektor, animátor, zdravotník

 

Prihlásenie:

Uzávierka prihlášok: 30. jún 2023predlžujeme do 10. júla 2023

Potvrdenie prihlášky ihneď po zaplatení poplatku, priamo v pokladni Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Písomná dokumentácia (informovaný súhlas,  prihláška,  bezpríznakovosť,  úrazové poistenie,  kontaktné údaje rodičov/zákonných zástupcov) – v elektronickej podobe na stiahnutie (od 1. júna 2023), alebo osobné prevzatie priamo v múzeu.

 

Poplatok zahŕňa:

 • stravu: desiatu, teplý obed (Levočský gastrodom), olovrant a pitný režim počas dňa
 • úrazové poistenie účastníka
 • táborové tričko, šiltovku a sťahovací batoh na chrbát, ktoré účastníkovi ostávajú
 • program a starostlivosť o deti
 • vstupné poplatky do navštívených inštitúcií, prípadne poplatky súvisiace s denným
  výletom
 • materiálové zabezpečenie jednotlivých aktivít – workshopov
 • nákup odmien pre účastníkov – súťaže
 • fotky z tábora na stiahnutie
 • upomienkový predmet a darček z tábora pre každého účastníka – knihy a tovar
  z papiernictva, reklamné predmety a pod.
 • 4 VIP vstupenky na prehliadku múzea pre rodinných príslušníkov

 

Poplatok nezahŕňa:

 • cestovné (doprava účastníka do/z tábora)
 • platené lekárske ošetrenie počas trvania tábora

 

Program:

 • predstavovanie, zoznamovacie aktivity, hry
 • prehliadka stálej interaktívnej expozície múzea
 • nahliadnutie do depozitára a predstavenie odborných činností múzea/múzejníkov -výber zbierkového predmetu určeného na reštaurovanie
 • témy jednotlivých dní budú zamerané na jednotlivé zdravotné znevýhodnenia a druhy písma, spôsoby komunikácie, písomnej či ústnej, napr. zrakové postihnutie a Braillovo písmo, Lormova abeceda a hluchoslepota a pod.
 • zážitkovo-edukatívne programy: exteriér/interiér s dôrazom na dôležitosť ľudských zmyslov zrak, sluch, hmat, čuch a chuť
 1. Braillovo písmo, ako ho nepoznáme,
 2. Pochopme svet ticha a tmy,
 3. Prekročme bariéru ticha,
 4. Inakosť bez hraníc
 5. Ľudské zmysly
 • Workshopy: Namaľuj si veselé tričko/tašku a recykluj, Vytvorme si senzorický chodník, Zmyslová príprava pochúťky, Prvá pomoc
 • Kreatívne tvorenie s umelkyňou maľujúcou nohami
 • návšteva Oblastného reštaurátorského ateliéru, Štátneho archívu či Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči – predstavenie a ukážky jednotlivých činností, prepojenie kultúrnych inštitúcií s Múzeom špeciálneho školstva v Levoči,
 • výlet do prírody – na neďaleký Medvedí vrch, Žabiu cestu, Mariánsku horu či agrofarmu Odorica (upresnenie po uzatvorení prihlášok a zistení fyzických schopností účastníkov)
 • denné hodnotenia a spätná väzba
 • záverečné zhodnotenie tábora, odmeňovanie účastníkov.

Zmena programu vyhradená, v závislosti od počasia a poveternostných podmienok v daný deň.

 

Kontaktné údaje:

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

Tel. kontakt: +421 53 451 2863, +421 918 625 285

e-mail: mss.levoca@gmail.com

Kontaktné osoby:

Mgr. Štefánia Petreková, vedúca múzea

Mgr. Elena Gurová, lektorka/kurátorka