Talent a nadanie povýšili nad znevýhodnenie. Beethoven napriek strate sluchu zložil Ódu na radosť. Mark Zuckerberg napriek farboslepote navrhol snáď najznámejšiu sociálnu sieť, ktorú charakterizuje práve farba. Múzeum špeciálneho školstva v Levoči sa rozhodlo v súčasnej „hendikepovanej“ dobe inšpirovať príbehmi tých, ktorých nepoznáme vďaka ich znevýhodneniu, ale vďaka ich úspechu.

Koláž fotiek z Múzea špeciálneho školstva.

„Žili, žijú a budú medzi nami žiť výnimoční ľudia, nadaní, talentovaní, ktorým sa dostane slávy a úcty často až po ich smrti. Rozhodli sme sa predstaviť výrazné svetové a slovenské osobnosti, ktorých diela, vynálezy, úspechy ovplyvnili ďalšie generácie. Väčšina z nich, aj napriek zdravotnému hendikepu, dokázala prekonať nielen samých seba,“ približuje aktivitu Múzea špeciálneho školstva v Levoči, Štefánia Petreková, jeho vedúca.

Levočské múzeum je organizačnou zložkou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Vďaka interaktívnemu prístupu k svojmu poslaniu – približovať svet zdravotne znevýhodnených – je moderným múzeum, kde sa návštevník nenudí. Aktuálna pandemická situácia zatvorila aj jeho brány, a tak „otvorili“ tie vo virtuálnom priestore.

Na sociálnej sieti Facebook pravidelne prinášajú príbehy tých, ktorých bojovnosť proti ťažkostiam priniesla uznanie a úspech. „Mnohé z vybraných osobností prispeli k zlepšeniu výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých, prípadne oni sami boli znevýhodnení. Mňa osobne upútal životný príbeh hluchoslepej americkej spisovateľky Helen Keller. V detstve neznesiteľné, neposedné a neposlušné dievča, z ktorého vďaka trpezlivej a láskyplnej vychovávateľky Anny Sullivan vyrástla úspešná žena, absolventka Harvardskej univerzity. Helen nevidela a nepočula. Celý svoj život neúnavne bojovala za práva ľudí s postihnutím,“ konkretizuje Petreková.

  • ``Mňa osobne upútal životný príbeh hluchoslepej americkej spisovateľky Helen Keller. V detstve neznesiteľné, neposedné a neposlušné dievča, z ktorého vďaka trpezlivej a láskyplnej vychovávateľky Anny Sullivan vyrástla úspešná žena, absolventka Harvardskej univerzity.“
Š. Petreková

Múzeum, formou týchto krátkych príbehov na sociálnej sieti, plánuje postupne predstaviť vybraných vedcov, spisovateľov, umelcov či športovcov. Vedeli ste napríklad o dysgrafii najznámejšej autorky detektívok Agathy Christie? Či o tom, že slávna bežkyňa, olympijská víťazka Wilma Rudolf vraj nikdy nemala ani len chodiť?

„Cieľom aktivity je podpora múzejného edukatívneho rozmeru. Upozorniť na ponuku našich zážitkových vzdelávacích programov k jednotlivým zdravotným postihnutiam. Sú u nás novinkou, ale žiaľ, kvôli zatvoreniu múzea ostali v ‚zásuvkách‘, uzatvára vedúca múzea.‘

A zároveň dopĺňa, že hoci nemôžu teraz pozývať do svojich priestorov, tak na Facebook k nim môžu záujemcovia zavítať neobmedzene. Napríklad aj za aktuálne pripravovanými príbehmi maliarky Fridy Kahlo, skladateľa L. Beethovena či nekorunovaného kráľa animovaných rozprávok Walta Disneyho a ďalších.

Levoča, 17. február 2021