Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je svojím zameraním jediné v strednej Európe. Pri príležitosti sviatku múzejníkov to ocenil i minister školstva.            

Branislav Gröhling a vedúca múzea v priestoroch Múzea špeciálneho školstva.

Minister školstva Branislav Gröhling vyjadril podporu aktivitám, vďaka ktorým aj znevýhodnené deti a mladí môžu spoznávať svet. Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí navštívil Múzeum špeciálneho školstva a podčiarkol tak význam činnosti tejto špeciálnej inštitúcie, ktorá je svojím zameraním výnimočná.

„S cielením na problematiku špeciálneho školstva a vzdelávania sme jediným múzeom v strednej Európe mapujúcim všetky štyri základné pédie. To znamená nevidiaci, nepočujúci a mentálne i telesne postihnutí,“  uviedla na margo zamerania Múzea špeciálneho školstva v Levoči, Štefánia Petreková, jeho vedúca.

Ako doplnila, 18. máj sa ako Medzinárodný deň múzeí oslavuje od roku 1977. Uznala ho samozrejme i Medzinárodná rada múzeí ICOM. Záujem je prilákať aj takouto formou do múzeí čo najviac návštevníkom a ponúknuť im najmä to, čo je počas bežnej prevádzky nedostupné.

Gröhling spomenul, že do múzea prichádzame preto, aby sme spoznávali svet. Múzeum špeciálneho školstva pomáha spoznávať ten znevýhodnených. Poukázal i na to, že tí, ktorí žiaden hendikep nemáme, máme svojím spôsobom veľký dar. Na druhej strane je ale dôležité podporovať aktivity, ktoré napomáhajú vzdelávaniu detí a mladých so špeciálnymi potrebami a motivovať ich aj k takej forme vzdelávania, akú im ponúka interaktívne múzeum.

  • ``Do múzea prichádzame preto, aby sme spoznávali svet.``
B. Gröhling

„Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je prístupné pre všetkých, malých i veľkých, pre zdravotne postihnutých, širokú i odbornú verejnosť. Je priestorom zážitkovým, interaktívnym, hravým, priestorom dialógu, spolupráce s dobrovoľníkmi, komunitami, tretím sektorom“ uzatvorila Petreková.

Návšteva Múzea špeciálneho školstva v Levoči sa konala v piatok, 15. 5. 2020.