Viac ako jedno storočie školského vyučovania v jednom múzeu

Prvý slepecký šlabikár pre slovenských nevidiacich žiakov, školskú lavicu z 50-tych rokov 20. storočia, bridlicové tabuľky, alebo aj tradičný školský zvonec si budú môcť pozrieť návštevníci Múzea špeciálneho školstva v Levoči, ktoré sprístupní prvú tohtoročnú autorskú výstavu s názvom Škola v retrospektíve.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. apríla o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch múzea na Námestí Majstra Pavla 28 v Levoči. Výstava návštevníkom priblíži vývoj špeciálnych škôl, školskej triedy a učebných pomôcok na Slovensku a tiež ich oboznámi so vznikom a spôsobom využitia jednotlivých predmetov a aj špeciálnych pomôcok. „Návštevník so zdravotným postihnutím bude mať možnosť porovnať súčasné vyučovacie pomôcky, s ktorými sa bežne stretáva v procese vyučovania s pomôckami z minulého storočia. Naopak, zdravý návštevník sa oboznámi s vyučovaním v špeciálnej škole a príde do kontaktu s pomôckami, ktoré sa na týchto školách používali, prípadne používajú,“ uvádza kurátorka výstavy, Mgr. Michaela Kočišová. Časový interval výstavy je vymedzený na prierez 20. storočím až po súčasnosť.

Výstava je určená všetkým návštevníkom bez rozdielu veku, vždy s prispôsobeným výkladom lektora a pracovným materiálom. Obohatená je o autentické zbierkové predmety z fondu Múzea špeciálneho školstva v Levoči, Podtatranského múzea v Poprade, Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a tiež o učebné pomôcky z Gymnázia JFR  a Spojenej školy internátnej v Levoči.

Návštevníci majú možnosť výstavu navštíviť do 3. júla 2015.

Fotografie z akcie: