Múzeum špeciálneho školstva v Levoči po modernizácii ponúka nevšedný zážitok

Levoča 15. – 16. mája 2017 – Zmodernizované Múzeum špeciálneho školstva v Levoči priblíži návštevníkom minulosť špeciálneho školstva na Slovensku aj v Európe, ale aj  načrtne predstavu o živote človeka so zdravotným znevýhodnením. Prostredníctvom interaktívnych pomôcok si môže vyskúšať napríklad pohyb v tmavom priestore, predstavujúcom jednoduchú domácnosť nevidiaceho, či spoznať ako funguje ľudský sluch na modeli nadrozmerného ucha. Múzeum slávnostne otvoria v dňoch 15. mája o 15.00 hod. pre pozvaných hostí a 16. mája 2017 o 16.30 hod. pre širokú verejnosť.

Pôvodná expozícia v múzeu bola venovaná Dejinám špeciálneho školstva na Slovensku. Po obsahovej, jazykovej, grafickej a vizuálnej stránke však nevyhovovala potrebám moderného návštevníka. V polovici roka 2014 sa preto so súhlasom zriaďovateľa, Centra vedecko-technických informácií v Bratislave, v múzeu rozhodli pristúpiť k modernizácii stálej expozície, ktorá je inštalovaná na rozlohe takmer 200 m2. Priestor je teraz rozdelený do štyroch samostatných celkov.

Vstupná miestnosť je v múzeu venovaná histórii najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku. Všetky informácie sú prístupné v slovenskom, anglickom jazyku, ale aj v Braillovom písme. V zásuvkách vitrín sú uložené základné informácie o zariadeniach, k dispozícii je však aj QR kód, ktorý po načítaní do mobilu či tabletu ponúkne viac informácií o exponáte. „História je spracovaná podľa štyroch základných pédií – zrakového, sluchového, telesného a mentálneho znevýhodnenia,“ povedala vedúca múzea Štefánia Petreková.

Prehliadka expozície pokračuje na prvom poschodí. Miestnosť takmer po celej dĺžke lemuje presklená knižnica ukončená študovňou. „Zápasili sme s priestorovými problémami špeciálno-pedagogickej knižnice. Nakoľko knižničný špeciálno-pedagogický fond neustále z roka na rok narastal, rozhodli sme sa celú jednu miestnosť venovať zmodernizovanej knižnici so študovňou. Nájdete v nej viac ako 4 000 historických i súčasných knižných titulov, ktoré v rámci knižnično-informačných služieb poskytujeme výlučne prezenčne,“ vysvetľuje vedúca múzea.

Názov tretieho poschodia „Učebné pomôcky“ prezrádza, čo budú návštevníci spoznávať. „V tejto miestnosti sa na piatich rôznych ostrovoch nachádzajú učebné pomôcky, ktoré v minulosti, ale aj v súčasnosti používajú žiaci špeciálnych škôl s rôznym druhom znevýhodnenia. Prvý ostrov hneď vľavo je zameraný na mentálne znevýhodnených žiakov,“ vysvetľuje lektorka Michaela Tomčofčíková.  Rovnako koncipované sú aj ďalšie ostrovčeky – nasleduje priestor venovaný učebným pomôckam pre deti so zrakovým znevýhodnením. Podľa vzácnych exponátov si v múzeu dali vyhotoviť kópie, aby ich mohli návštevníci dôkladne preskúmať. „Špecifikom tejto, ale aj ďalšej miestnosti sú drevené dvierka s názvom Prekvapenie, ktoré sa nachádzajú aj na jednotlivých ostrovoch. V každých dvierkach sa nachádzajú predmety, ktoré majú obohatiť prehliadku expozície,“ hovorí Michaela Tomčofčíková. Tretí ostrov tvoria pomôcky pre sluchovo znevýhodnených v kombinácii s postihnutím hluchoslepoty. Učebné pomôcky pre žiakov s telesným postihnutím majú v miestnosti pripomínať tri kocky visiace zo stropu. „Na týchto kockách sa nachádzajú informácie o telesnom znevýhodnení, o požiadavkách a potrebách vyhovujúcich ľuďom s telesným znevýhodnením,“ približuje lektorka. Uprostred miestnosti je situovaný pohyblivý ostrov venovaný autizmu. Najmenších návštevníkov v tejto miestnosti poteší nadrozmerná hra Človeče, nehnevaj sa!, kde figúrkami sú samotní hráči. Bezpochyby k novodobým učebným pomôckam patrí aj interaktívna tabuľa, ktorú nájdete aj v múzeu. Ako vyzerá výučba napríklad žiakov so sluchovým znevýhodnením uvidí návštevník vďaka špeciálnym programom slúžiacim pri výučbe, ktoré sa múzeu podarilo získať.

Ľudské zmysly spoznáva návštevník v poslednej miestnosti stálej expozície. V prvom okamihu si návštevník všimne nadrozmernú kocku uprostred miestnosti. Vo vnútri kocky je akási tmavá komora, ktorá má pripomínať domácnosť nevidiaceho človeka. Nachádzajú sa tu bežné predmety z domácnosti, ako aj časť atypickej kuchynskej linky. Návštevník spoznáva tento priestor len prostredníctvom hmatu a zvuku. Štvrtá miestnosť je rozdelená na dve časti, po pravej strane sú umiestnené rôzne kompenzačné, učebné pomôcky a exponáty venované ľuďom so zrakovým znevýhodnením. Po ľavej strane miestnosť lemujú pomôcky rovnakého charakteru, no pre sluchovo znevýhodnených. Každá strana vonkajšieho obvodu stien kocky je venovaná spoznávaniu zmyslov človeka (hmat, zrak, sluch a čuch), aby si návštevník uvedomil ich význam a podstatu. „Napríklad na strane hmat máme rôzne otázky s možnosťami odpovedí. Návštevník strčí ruku do tmavého priestoru, kde si vyhmatá konkrétny predmet a na základe hmatu určí správnu odpoveď. Správnu aj nesprávnu odpoveď sa návštevník dozvie zo svetelného aj zvukového signálu,“ opisuje lektorka.

Vzácnym exponátom je funkčný model kochleárneho implantátu. „Na základe zvukov a výšky tóniny hlasu sa na tomto funkčnom modeli osvetlia jednotlivé časti implantátu. Je to nadrozmerný model, čiže tá časť, ktorá svieti má v skutočnosti maximálne pár centimetrov. Podarilo sa nám získať aj niekoľko desiatok modelov kochleárnych implantátov, či už starších alebo novodobejších,“ dodáva na záver Michaela Tomčofčíková.

Zreinštalovaná interaktívna expozícia múzea bude širokej verejnosti sprístupnená od 17. mája 2017, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.30 hod. Bližšie informácie nájdete na stránke www.msslevoca.sk, ale aj sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

 

Pozvánka na slávnostné otvorenie stálej expozície Múzea špeciálneho školstva. 16. máj 2017.

Galéria zo slávnostného otvorenia novej, modernej a interaktívnej stálej expozície Múzea špeciálneho školstva v Levoči, v dňoch 15. a 16. mája 2017: