Tam, kde je zábava a zvedavosť počas celého roka, tam majú miesto aj v prípade Veľkej noci. Dva kreatívne priestory sa spojili a pripravili podujatie, kde dôjde k rovnako zaujímavému spojeniu. Tradičné veľkonočné dekorácie vytvoria moderné technológie.

Namiesto zdobenia vajíčok alebo pletenia korbáčov sa bude 3D modelovať, vypaľovať do dreva a spoznávať virtuálna i rozšírená realita.    

Žiaci zdobia drevené veľkonočné vajíčka vypaľovaním do dreva.

Zaujímavé spojenie tradičného a moderného vznikne vďaka Múzeu špeciálneho školstva v Levočikreatívnej dielni Fablab. Interaktivita a zážitkovosť je „druhé meno“ oboch týchto organizačných zložiek Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Pred Veľkou nocou to len potvrdia špeciálnymi tvorivými dielňami.

„Už pár rokov patria u nás Veľká noc a tvorenie neodmysliteľne k sebe. Obľúbené veľkonočné workshopy majú svojich stálych záujemcov a pri ich organizovaní oceňujeme najmä nadštandardnú spoluprácu so Strednou odbornou školou pedagogickou v Levoči (SOŠP). Tentokrát sa pridá aj kreatívna dielňa Fablab a tvorivému veľkonočnému workshopu budú dominovať moderné technologické postupy. Naši  kolegovia z Fablabu (CVTI SR) združujú dizajnérov, študentov, vývojárov, umelcov, ktorých lákajú nové technológie digitálnej výroby 21. storočia,“ približuje Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Účastníci tvorivej dielne si vytvoria veľkonočnú dekoráciu pomocou 2D či 3D modelovania, vypaľovacieho pera a ďalších moderných pomôcok. „Žiakom predstavíme nové technologické postupy, dozvedia sa o virtuálnej či zmiešanej realite. Zistia, ako funguje 3D tlač a zoznámia sa s netradičnými materiálmi,“ konkretizuje Eva Kalužáková z Fablabu.

Žiaci vypaľujú do dreva.
Drevené veľkonočné vajíčko ozdobené vypaľovacou technikou.
Žiak zdobí vajíčko vypaľovaním.

Účastníci tvorivej dielne si vytvoria veľkonočnú dekoráciu pomocou 2D či 3D modelovania, vypaľovacieho pera a ďalších moderných pomôcok. „Žiakom predstavíme nové technologické postupy, dozvedia sa o virtuálnej či zmiešanej realite. Zistia, ako funguje 3D tlač a zoznámia sa s netradičnými materiálmi,“ konkretizuje Eva Kalužáková z Fablabu.

Pre tých tradičnejších sú pripravené aj bežnejšie pomôcky, ako taviacia pištoľ, odpadový materiál, ale aj obyčajný mach nazbieraný v prírode. Stačiť už bude len vlastná tvorivosť a originalita.

„Pridanú hodnotu má workshop aj pre študentky SOŠP v Levoči. Vyskúšajú si svoje teoretické vedomosti a zručnosti. Je to pre nich jedinečná možnosť, ako si ich prakticky osvojiť. Najmä tie, ktoré sú typické pre múzejnú edukáciu a inklúziu,“ dopĺňa Petreková.

Trojdňový kreatívny maratón s názvom Tvoríme veľkonočné dekorácie štartuje v pondelok 11. apríla 2022 o 8.30 hod. Pokračovať bude počas celého týždňa v troch pravidelných blokoch.

Podujatie je určené žiakom 4. ročníkov všetkých základných škôl v meste Levoča. Uskutoční sa priamo  v priestoroch Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

V štvrtý deň – 14. apríla 2022 – sa tvorivosť prenesie do Knižnice Jána Henkela v Levoči. Deti si tu vyskúšajú farebné programovanie malých robotov – Ozobotov.

Spoločná fotka žiakov, ktorí navštívili podujatie.
Spoločná fotka žiakov, ktorí navštívili podujatie.