Podujatie plné veľkonočnej atmosféry sme pripravili v spolupráci so Strednou pedagogickou školou v Levoči, pre žiakov špeciálnych škôl a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.