Viliam Hrabovec, tvorca učebných pomôcok pre nevidiacich.

Viliam Hrabovec (14. jún 1901 – 3. apríl 1938), rodák z Čadce, pochádzal z piatich súrodencov: bratia Ján, Jozef, sestry Mária (Mariška) a Valéria (Škrabáková). Pravdepodobne bol z nich najmladší. Otec Ján Hrabovec, matka Alžbeta Hiršová.

Tyflopedagóg Československého štátneho ústavu pre slepcov v Levoči (vznikol v r. 1922), kde patril k prvým 5-tim učiteľom. Autor unikátnych hmatových učebných pomôcok pre nevidiacich žiakov, z ktorých sa mnohé zachovali a môžete ich vidieť v expozícii Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

R. 1923 nastúpil do ústavu pre slepcov v Levoči, v poradí ako druhý učiteľ. Hrabovec mal už v tom čase určité skúsenosti s nevidiacimi, pretože pracoval v kuratóriu súkromného ústavu, ktorý vznikol preložením slepeckých dielní z Prešova do Levoče. Práve táto skúsenosť a navyše mimoriadna modelárska zručnosť viedli Adolfa Fryca (riaditeľa ústavu), že ponúkol učiteľské miesto Hrabovcovi.

Historické dokumenty uvádzajú, že zhotovil úžasných 19 učebných pomôcok:

  • plastickú mapu krajiny,
  • medený – ručne tepaný glóbus,
  • štátny znak Čsl. republiky zo sadry,
  • nástennú plastickú mapu Československa,
  • reliéf levočskej radnice,
  • plastické mapy Ázie,
  • Severnej a Južnej Ameriky, ako aj Austrálie a ďalšie, ktoré sa ani nezachovali.

Mnohé z týchto unikátnych pomôcok sa nachádzajú v depozitári, ako aj expozícii Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Učebná pomôcka pre nevidiacich žiakov. Sadrový odliatok Spišského hradu.
Učebná pomôcka pre nevidiacich, Spišský hrad (1937)

Za všetky práce mu bolo udelené pochvalné uznanie od ministerstva školstva a národnej osvety.

Hrabovec má zásluhu aj na založení časopisu Slovenský slepec, ktorý vychádzal v Prahe.

Oznámenie o smrti Viliama Hrabovca.

Viliam Hrabovec bol neprehliadnuteľným osobnostným zjavom nielen levočskej, ale i slovenskej tyflopédie v prvej polovici 20. storočia. Žiaľ, odišiel veľmi mladý. Zomrel pri tragickej havárii, zrážke osobného motorového vozidla, v ktorom sa viezol, s osobným vlakom neďaleko Kežmarku.

Pripravila: Štefánia Petreková

Zdroje:
– Špecializovaný verejný archív MV SR v Levoči
– archív listinno-dokumentačných materiálov Múzea špeciálneho školstva v Levoči
– Ján Zoričák, Levoča (autor fotografie zbierkového predmetu: Spišský hrad, 1937)