Levočské múzeum školstva predstavuje originálnu výstavu. Venuje sa najväčšiemu výrobnému družstvu v regióne.

Výrobné družstvo obzor (1965 - 2000) 25. október 2018 - 15. február 2019.

Ponúkalo pracovné príležitosti pre nevidiacich a slabozrakých. Vďaka nemu sa mohli zdravotne znevýhodnení pracovne uplatniť a nájsť sebarealizáciu. Najväčšie výrobné družstvo v spišskom regióne je dnes vo svojej významnej podobe už minulosťou. Pripomína ju však výstava v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči.

 

Levoča sa právom považuje za centrum nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. Význame nápomocné v starostlivosti o takto zdravotne znevýhodnených, bolo niekdajšie výrobné družstvo OBZOR.

 

„Družstvo bolo zriadené, aby prioritne zamestnávalo ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou, teda nevidiacich a slabozrakých. Produkovalo kefárske, čalúnnické, košikárske výrobky a zabezpečovalo kooperačné práce. V období najvyššej prosperity levočské družstvo zamestnávalo až 364 pracovníkov. V roku 1982 vnikol ucelený investičný zámer, ktorý mal za cieľ, okrem pracovných priestorov, vybudovať celý komplex, pracovno-spoločenské centrum pre nevidiacich a slabozrakých. Súčasťou centra mal byť, okrem iného aj krytý bazén, telocvičňa, vonkajšie športovisko,  materská škola a jasle, ubytovacie zariadenia, kultúrne a spoločenské centrum, knižnica, kryté pešie komunikácie a podobne,“ približuje históriu Michaela Tomčofčíková, autorka a kurátorka výstavy. 

 

Niekdajší OBZOR zanikol a v roku 2000 ho nahradil UNIVERZÁL, výrobné družstvo invalidov. V roku 2005 vzniklo ďalšie výrobné družstvo UNIVERZÁL, výrobné družstvo nevidiacich. Dnes fungujú obe tieto družstvá. Sídlia v budove bývalého OBZORu.

 

Zámerom výstavy Výrobné družstvo OBZOR (1965 – 2000), je zdokumentovať vývoj najväčšieho výrobného družstva v regióne. Chronologicky usporiadať najdôležitejšie udalosti a zhromaždiť trojrozmerný materiál. Výstava potrvá až do 15. februára 2019. 

 

S výstavou sa komfortne môžu zoznámiť aj nevidiaci návštevníci. K dispozícii im bude zvukový sprievodca. Súčasťou výstavy je nadrozmerný pôdorys projektu dostavby pracovno-spoločenského centra.