ZOZNÁM SA S HRAVOU PRSTOVOU ABECEDOU

V koľkých jazykoch viete povedať svoje meno? Vedeli by ste sa predstaviť niekomu, kto vás nepočuje? Že nie? My vás to rady naučíme!

Počas kreatívneho workshopu Zoznám sa s hravou prstovou abecedou vás oboznámime so spôsobmi komunikácie osôb so sluchovým postihnutím. Predstavíme vám posunkový jazyk i prstovú abecedu a za pomoci vzdelávacej aplikácie Posunkuj s nami zvládnete povedať zopár slov v slovenskom posunkovom jazyku či predstaviť sa len prostredníctvom prstov vašej pravej ruky.

V praktickej, zážitkovo-kreatívnej časti workshopu vytvoríte plagát ako účelnú didaktickú pomôcku zameranú na výučbu rôznych tematických okruhov. Vami zhotovený plagát s popismi v prstovej abecede sa následne môže stať nápaditým učebným prvkom v triedach so žiakmi so sluchovým postihnutím či v špeciálnych materských a základných školách.

Workshop je voľným, ale najmä kreatívnym a tematickým nadviazaním na zážitkovo-edukatívny program Prekročme bariéru ticha.

Trvanie workshopu: 60 minút

Kapacita: maximálne 15 osôb (detskí návštevníci v sprievode dospelej osoby), v prípade školských skupín 1 trieda

Vstupné

V koľkých jazykoch viete povedať svoje meno? Workshop: Zoznám sa s hravou prstovou abecedou. Trvanie programu: 60 min. Kapacita: max. 15 osôb, v prípade školských skupín 1 trieda. Vstupné: podľa aktuálneho cenníka.