V rámci európskeho podujatia „pre všetkých zvedavých“ spoznáte v interaktívnom múzeu aj prírodné krásy nášho Slovenského raja.

K 16. ročníku Európskej noci výskumníkov sa pripája aj Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, CVTI SR. Odborník na environmentálnu výchovu priblíži na besedách unikátnosť národného parku Slovenský raj. Posledný septembrový piatok bude teda u špeciálnych múzejníkov v Levoči opäť o niečo viac zážitkovejší. Pozvanie z múzea platí pre školské skupiny aj širokú verejnosť.

 Pre Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je typická moderná expozícia, interaktívnosť a zážitkovosť. Novinky a rovnako zážitky a interakcia patria tiež k festivalu vedy – k Európskej noci výskumníkov. Múzejníci v Levoči sa tak rozhodli, že tento rok sa i oni vlastným sprievodným podujatím pridajú k významnému podujatia, ktoré si cez rôzne celoslovenské aktivity, získalo tradíciu i u nás.

„Organizátori aktuálneho ročníka festivalu zvolili motto ‚Dôverujme vede‘. V tomto duchu sme plánovali aj my. Odborným garantom sprievodného podujatia na Spiši, ktoré sa stane súčasťou celoeurópskeho festivalu vedy, bude Matej Pisarčík z Národného parku Slovenský raj.  Spoločne s ním, ako odborníkom na environmentálnu výchovu, sme pripravili zážitkové stretnutia. Prioritne budú určené študentom levočských gymnázií, ale aj žiakom 2. stupňa špeciálnych základných škôl. V popoludňajších hodinách  radi privítame aj širokú verejnosť,“ hovorí Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči, CVTI SR.

Plagát podujatia Európska noc výskumníkov

Počas besied sa bude hovoriť o udržateľnosti a ochrane klímy či vzácnom biotope. Pisarčík predstaví  unikátnu faunu a flóru Národného parku Slovenský raj. Územie s rozlohou takmer 20 tisíc ha s rôznymi stupňami ochrany, ukrýva hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy i atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou.

Pre kompletnejšie geografické informácie možno dodať, že najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a ferrata Kyseľ s početnými vodopádmi, rebríkmi či stúpačkami.

Pisarčík publiku prezradí koľko kilometrov chodníkov národného parku je prístupných turistom, ktoré trasy sú vhodné pre návštevníkov so zdravotným znevýhodnením, aké športy, športové disciplíny je možné praktizovať v Slovenskom raji, ale aj zaujímavé či vtipné príhody s turistami. Školákom poradí, ako prispieť k ochrane  fauny a flóry, ale tiež k celkovej ochrane vzácneho územia národného parku. 

Časový harmonogram besied a ďalšie informácie o sprievodnom podujatí Európskej noci výskumníkov nájdete na webovej stránke múzea www.msslevoca.sk a sociálnych sieťach FacebookInstagram.