Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - Výstavy-Archív-Noc Múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií

V levočskom múzeu sa záujemcovia učili písať Braillovým písmom

Počas celoeurópskeho podujatia s názvom Noc múzeí a galérií, ktoré sa konalo v sobotu 16. mája, zavítalo niekoľko desiatok návštevníkov aj do Múzea špeciálneho školstva v Levoči. „Deti i dospelých najviac zaujala možnosť napísať si svoje meno v Braillovom písme, sadnúť do lavice z 50-tych rokov, listovať v učebniciach a „hrať“ sa takto na školu. Hmatom sa snažili určiť reliéfne obrázky zo šlabikárov pre nevidiacich žiakov,“ uviedla Michaela Kočišová, kurátorka interaktívnej výstavy Škola v retrospektíve. Výstava návštevníkom približuje vývoj špeciálnych škôl, školskej triedy a učebných pomôcok na Slovensku.