V levočskom múzeu sa záujemcovia učili písať Braillovým písmom.

Počas celoeurópskeho podujatia s názvom Noc múzeí a galérií, ktoré sa konalo v sobotu 16. mája, zavítalo niekoľko desiatok návštevníkov aj do Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

„Deti i dospelých najviac zaujala možnosť napísať si svoje meno v Braillovom písme, sadnúť do lavice z 50-tych rokov, listovať v učebniciach a „hrať“ sa takto na školu. Hmatom sa snažili určiť reliéfne obrázky zo šlabikárov pre nevidiacich žiakov,“ uviedla Michaela Kočišová, kurátorka interaktívnej výstavy Škola v retrospektíve. Výstava návštevníkom približuje vývoj špeciálnych škôl, školskej triedy a učebných pomôcok na Slovensku.

Počas Noci múzeí a galérií 2015 návštevníci využili aj sprievodcovské služby stálou expozíciou: Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť a pozreli si premietanie krátkych dokumentov o levočských špeciálnych školách pre zrakovo postihnutých.

Do Múzea špeciálneho školstva v Levoči sa v sobotu celkovo prišlo pozrieť 82 návštevníkov.

Fotografie z akcie: