Medený glóbus

Autor: Viliam Hrabovec, tyflopedagóg Československého štátneho ústavu pre slepcov v Levoči

Rok výroby: 1926-1927

Rozmery: výška 140 cm vrátane kovového stojana, priemer glóbusu 250 cm

Materiál: meď a kov

Darca: Slepecké múzeum v Levoči

Posledný používateľ: Základná škola internátna pre nevidiacich v Levoči

Pozoruhodná je doba, za ktorú Hrabovec glóbus tepaním zhotovil. Trvalo mu to presne dva roky 1926-1927, a to s pomocou nevidiacich chovancov.

Hrabovec na glóbuse zobrazil kontinenty, označené latinkou i Braillovým písmom, moria a oceány, rovník, ale aj obratník Raka a Kozorožca. V strede, pri rovníku, umiestnil tabuľku obsahujúcu názov: Zemeguľa, vypracoval V. Hrabovec, odbor. učiteľ slepcov, r. 1927

Medený glóbus bol jednou z prvých reliéfnych učebných pomôcok, ktoré Hrabovec pre nevidiacich zhotovil. Zachovali sa, žiaľ, iba mapy Severnej a Južnej Ameriky, Ázie, mapa Československa, vrstevnicový plán Levoče a okolia a plastická mapa Mariánskej hory v blízkosti Levoče.

V reinštalovanej expozícii múzea vystavujeme originálne reliéfne mapy Severnej a Južnej Ameriky z prvej polovice 20. storočia.

Viac o Viliamovi Hrabovcovi, výnimočnom a nadanom špeciálnom pedagógovi sa dozviete v nadrozmernej knihe.