Hieronymus Lorm

Vlastným menom Heinrich Landesmann sa narodil v Mikulove na Morave a zomrel v Brne.

Na základe náhlej sluchovej straty v 15-tich rokoch a postupného zhoršovania zraku sa stal tvorcom jedného zo systémov ručnej dotykovej abecedy hluchoslepých, tzv. Lormovej abecedy, používanej dodnes vo viacerých krajinách Európy.

Ako nežiaduci básnik musel r. 1847 opustiť Viedeň a emigrovať do Berlína, kde pracoval ako novinár a prispievateľ  do politických časopisov. Po revolúcii v roku 1848 sa do Viedne vrátil a oženil. Neskôr žil v Drážďanoch. Na sklonku života, v roku 1892 sa vrátil do Brna, kde žil až do svojej smrti.

Lorm je autorom rozsiahlych diel, s odohrávajúcim sa dejom v arabskom prostredí. Napísal niekoľko drám, literárnych kritík a politických článkov. Preslávil sa najmä ako lyrický básnik. Jeho básne i prózy sú poznačené zvláštnym pesimizmom.