Rudolf Jedlička

Rudolf Jedlička sa narodil v Lysej nad Labem a zomrel v Novom Svete na následky röntgenového žiarenia. Bol českým lekárom a mecenášom.

V roku 1892 absolvoval českú lekársku fakultu v Prahe, habilitoval z patológie a terapie chirurgických chorôb. Je zakladateľom samostatnej českej röntgenológie a rádiológie a tiež liečebnej rehabilitácie. Presadzoval diagnostiku a liečbu pomocou Röntgenových lúčov pri liečbe nádorov. Jedlička bol prvým českým lekárom, ktorý uprednostnil a využil lúče v diagnostike pred chirurgickým zákrokom.

Na začiatku 20. storočia bol v Čechách založený „Spolok pre liečbu a výchovu rachitíkov a mrzákov“. Cieľom spolku bol vznik inštitúcie, ktorá poskytne postihnutým deťom prácu,  s prelínaním liečby, výchovy, získania všeobecného vzdelania a odbornej praktickej prípravy na povolanie. Ústav mal byť bezbariérový. Predsedom spolku sa stal dr. Jedlička, ktorý 1. apríla 1913 ústav otvoril. Jedličkov ústav v Prahe na Vyšehrade funguje a nesie jeho meno dodnes.