Typy slabomyslnosti, zvláštní otisk ze zprávy III. českého sjezdu pro péči o slabomyslné a školství pomoc. v Mor. Ostravě v r. 1913

Rok vydania: 1914

Autor: Karel Herfort

Tlač: Knihtiskárna Josefa Kolandy v Praze VIII.-Libni

Po stopách Amerlingových, zvláštní otisk časopisu Úchylná mládež

Rok vydania: 1936, č. 10., ročník XII.

Autor: Josef Zeman

Tlač: Knihtiskárna V. Palásek a Fr. Kraus, Praha I.-159.

Doc. PhDr. Vladimír Predmerský, CSc. – významná osobnosť špeciálnej pedagogiky na Slovensku

Rok vydania: 2014

Autori: Miloš Predmerský, Rudolf Srnánek, Jozef Baláž, Elena Rubaninská, Oľga Hrabovská

ISBN 978-80-8079-200-8

Vydal: Eko-konzult, Bratislava

Tlač: Arimer, Bratislava

Školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, organizačno-metodické pokyny

Rok vydania: 1961, prvé vydanie

Autor: Vladimír Predmerský

Vydalo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava