Braille´n Speak

Výrobca: Blazie engineering, USA

Rok výroby: polovica 90-tych rokov 20. storočia

Váha: 450 g

Rozmery: 21 x 11 x 3 cm

Kapacita operačnej pamäte: od 640 kB do 2 MB, tak ako Eureka i Braille´n Speak pracoval pod dosovskými príkazmi, ale pod kódovaním Latin 2

Darca: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave

Americká firma Blazie, v polovici 90-tych rokov 20. storočia, priniesla na slovenský trh počítač, pomocníka zrakovo postihnutým. Malý prístroj, veľkosti zošita menšieho formátu, s Braillovým výstupom umožňoval písanie poznámok, ale disponoval aj kalendárom, diárom či hodinami. 9-voltová batéria, pri plnom výkone nepretržitej práce, vydržala viac ako desať hodín.

Zápisník sa ovládal cez 7 klávesov na Braillovo písmo. Výstup bol v syntetickej reči, Braillovom písme, prípadne v čiernotlači, podľa pripojenia na druh tlačiarne. Súčasťou bola aj samostatná disková jednotka. Tento typ počítačov podporoval iba txt formát.