Dynamické slúchadlá typ S-3

Výrobca: Mechanika – v.d. Teplice, středisko 053 Terezín, Tyršova 211

Rok výroby: 1967

Technické parametre:

Impedancia 8 Ohm, príkon 50mW, frekvenčný rozsah cca 100-8000 Hz, váha 175 g

Darca: ZŠI pre sluchovo postihnutých, Kremnica

Dynamické slúchadlá typu S-3 boli svojím prevedením a technickými parametrami určené predovšetkým pre účely aktívnej výučby na školách. Bolo možné využívať ich na odpočúvanie televízie, rozhlasu a iných nízkofrekvenčných signálov.

Slúchadlá boli prepojené tak, že umožňovali stereofónne odpočúvanie, tzn. vysielanie signálu s frekvenciou nad 100 Hz.

Pri nasadzovaní sa spojovací most slúchadiel roztiahol na potrebnú šírku uchopením voľných koncov, pričom mušle slúchadiel boli pridržiavané proti nežiaducemu otočeniu.