Evanjelický kostol v Levoči

3D model k interaktívnej hmatovej výstave Neviditeľná architektúra

Autori modelu: Kristián Szabó, Pavol Škorvánek,

študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Rok: 2002

Mierka: 1: 100

Materiál: kartón

Technika: strihanie, vyrezávanie, lepenie

Evanjelický kostol je postavený (1823-1827) v južnej časti Námestia Majstra Pavla, v duchu klasicizmu, podľa návrhu levočského architekta Antona Povolného. Kostol postavili namiesto staršej drevenej stavby, ktorá ako kázalo dobové nariadenie – stála za mestskými hradbami.

V exteriéri dominujú vysoké, polkruhovo zaklenuté, oddelené okná. Monumentálny priestor interiéru rozširujú na východnej, západnej a severnej strane tri empory, na ktorých je organ, archív a vzácna knižnica.

Empora – galéria v sakrálnom priestore, ktorá oddeľuje spevákov kostolného zboru alebo určitú skupinu veriacich (ženy, šľachtu). Zvyčajne je umiestnená pod oknami hlavnej lode, resp. nad hlavným kostolným vchodom alebo v západnej časti chrámu.

Na balustrádovom (stĺpikovom) zábradlí dominuje pôvodný, tepaný kríž z r. 1713, pochádzajúci z pôvodného kostola. Interiér je z väčšej časti dotvorený iluzívnou architektonickou výmaľbou.

Na južnej strane sa nachádza mohutná klasicistická oltárna architektúra. V nej je umiestnený veľký oltárny obraz, predstavujúci Krista kráčajúceho po mori, ktorý je dielom levočského maliara Jozefa Czauczika.

Detail okenného portálu Evanjelického kostola v Levoči.