Reliéfna mapa Severnej Ameriky

Autor: Viliam Hrabovec, tyflopedagóg, Čsl. štátneho ústavu pre slepcov v Levoči

Rok výroby: 1934-1935

Rozmery: 91 x 120 cm

Mierka: 1 : 8 miliónov

Materiál: drevo, drôt, sadra

Darca a posledný používateľ: Spojená škola internátna pre nevidiacich v Levoči

Historické dokumenty uvádzajú, že Viliam Hrabovec zhotovil úžasných 19 učebných pomôcok pre žiakov Čsl. Štátneho ústavu pre slepcov v Levoči.

plastickú mapu krajiny (1925-1926),

ručne tepaný medený glóbus (1927),

štátny znak Čsl. republiky zo sadry (1926-1927),

nástennú plastickú mapu Čsl. republiky (1929-1930), ktorá sa dodnes nachádza v Spojenej škole internátnej pre nevidiacich v Levoči,

ďalej reliéf levočskej radnice (1932-1933),

plastické mapy Afriky, Južnej Ameriky a Ázie (1933-1934),

plastickú mapu Severnej Ameriky (1934-1935).

Za všetky práce mu bolo udelené pochvalné uznanie od ministerstva školstva a národnej osvety.