Perkins Brailler

Autor: David Abraham, Howe Press, USA

Rok výroby prvého stroja: 1941 

Rozmery: 38 x 22 x 17 cm

Darca: Slepecké múzeum  v Levoči

Prototyp písacieho stroja Perkins Brailler bol vyrobený už v r. 1941. Vďaka finančnej podpore nadácie v New Yorku a Bostone sa sériová výroba spustila v 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia. Autorom prototypu bol anglický prisťahovalec David Abraham, neskôr hlavný inžinier Howe Press. 

Rozdiel medzi Pichtovým a Perkins Brailler strojom je v tom, že pri písaní na Pichtových strojoch sa pohybuje valec s papierom a pri Perkins Brailler strojoch sa pohybuje raziaca hlava a valec s papierom stojí.

Na Slovensko sa začali tieto písacie stroje dovážať začiatkom 90-tych rokov 20. storočia.

Zdroje:

http://unss.sk/braille-zapis.php

http://www.perkins.org