Renesančná radnica v Levoči

3D model k interaktívnej hmatovej výstave Život dotykmi – Spoznávajme život nevidiacich

Autor: Matúš Vacula, Levoča

Rok výroby: 2013

Mierka 1:100

Materiál: PVC, zinok, brúsny papier

Technika: CNC frézovanie

Renesančná radnica z 15. storočia je jednou z dominánt Námestia Majstra Pavla v Levoči. Pôvodnú gotickú stavbu v 17. storočí prestavali v renesančnom štýle.

Na južnej strane fasády sa v pravom rohu zachoval zvyšok pôvodnej maľby. Neskôr boli na fasádu medzi okná na poschodí umiestnené ďalšie maľby. Predstavujú symboly občianskych cností: striedmosť, opatrnosť, udatnosť, trpezlivosť a spravodlivosť.

Radnica je spojená s renesančnou vežou, zvonicou, postavenou v r. 1656-1661.

V súčasnosti je v radnici umiestnená expozícia Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči.

Pred radnicou stojí historická klietka hanby z r. 1600. Pranier v minulosti slúžil na predstavovanie delikventov a dokonca do nej zatvárali dievčatá a ženy, ktoré sa previnili proti prísnym pravidlám vtedajšej doby.