Hmat

Je jeden z piatich zmyslov, ktorého sídlom je koža. V koži sú umiestnené zhluky zmyslových buniek citlivých na vnímanie dotyku, tlaku, chladu, tepla a bolesti. Pri vnímaní dotyku a tlaku vzniká komplexný hmatový vnem.

Úloha hmatu

Na rozdiel od ostatných zmyslov, ktoré sú vždy sústredené do jedného orgánu – uší, očí, nosa čí úst – orgány pre vnímanie hmatu sú rozmiestnené po celom tele. Zatiaľ, čo ostatné zmysly reagujú len na jeden typ podnetov, hmat je citlivý aj na teplotu a bolesť. Hmat môžeme najlepšie chápať ako súhrn niekoľkých zmyslov, z ktorých niektoré majú zvláštne receptory a nervové zakončenia v koži, svaloch a všade inde. Tieto potom reagujú na množstvo podnetov a predávajú správy do mozgu.

Vďaka hmatu cítime dotyk či náraz, bez pohľadu na danú vec môžeme odhadnúť tvar objektov a posúdiť ich hmotnosť, poznať, či je niečo tvrdé, mäkké, horúce, chladné, či to spôsobuje bolesť. Zo všetkých zmyslov je hmat tým najlepšie vybaveným k chápaniu a poznávaniu vonkajšieho sveta.

Zdroj:

http://zmyslyvludskomtele.webnode.sk