Zelený zákal – glaukóm

Väčšina postihnutých ho sama neodhalí. Bez liečby hrozí čiastočná, ale aj úplná strata zraku.

Ide o poškodenie zraku spôsobené odumieraním zrakového nervu. Hlavnou príčinou je vysoký vnútroočný tlak, ale aj úraz, porucha regulácie tvorby vnútroočnej tekutiny, upchatie odtokových kanálikov pre vnútroočnú tekutinu, genetické faktory, celkové ochorenia (napríklad cukrovka) a niektoré lieky (kortikosteroidy).

Pre skoré odhalenie zeleného zákalu sú dôležité preventívne prehliadky. So zvýšeným rizikom vzniku ochorenia by mali počítať ľudia nad 65 rokov, osoby, u ktorých sa glaukóm vyskytuje v rodinnej anamnéze a ľudia, ktorí mali v živote akýmkoľvek spôsobom poškodený zrak.

Ako sa glaukóm prejavuje

Zelený zákal je väčšinou bezpríznakové ochorenie, nebolí a nespôsobuje problémy. Tie sa prejavia ihneď po rozvinutí ochorenia – postihnutý najskôr zaregistruje takmer nepostrehnuteľné výpadky zorného poľa, neskôr poruchu periférneho videnia, až dochádza k celkovému zníženiu zrakovej ostrosti.

Glaukóm sa, žiaľ, nikdy nedá úplne vyliečiť, pretože poškodenie zrakového nervu je trvalé.

Diabetická retinopatia

Ide o poškodenie sietnice následkom cukrovky. Pri retinopatii sú porušené cievy vyživujúce sietnicu, ktorá následkom nedostatočného prekrvenia stráca svoju funkciu. Táto komplikácia sa objavuje v priemere po desiatich rokoch života s diabetom, rolu hrá aj vek, pohlavie a hodnota krvného tlaku. Keď je diabetik správne liečený, môže sa jej nástup o mnoho rokov alebo úplne odsunúť.

Príznaky diabetickej retinopatie

K prvým príznakom patria diagnostikované drobné cievky rozšírené na sietnici. Neskôr dochádza ku krvácaniu do sietnice a ku vzniku opuchu sietnice. Pacient môže trpieť rozostreným videním. Diabetes môže stáť aj za poškodením zrakového nervu, čo vedie k dvojitému videniu.

Liečba diabetickej retinopatie spočíva predovšetkým v upravení hladiny glukózy v krvi, zníženie vysokého tlaku a v dlhodobej úprave liečby a návykov chorého s cieľom docieliť optimálne kompenzácie cukrovky. K vlastnej liečbe sietnice sa potom často využíva laser. Metóda sa nazýva fotokoagulácia.

Prevenciou je dodržiavanie všeobecných odporúčaní pre život s diabetom, ktoré vedú k ustáleniu hladiny cukru v krvi a tiež absolvovanie preventívnych prehliadok u očného lekára.

Katarakta – sivý zákal alebo prirodzený proces starnutia očí

Pri Katarakte dochádza k zakaleniu normálne čírej očnej šošovky. Zakalenie spôsobí zníženú priehľadnosť očnej šošovky a bráni priechodu svetelných lúčov na sietnicu. Zakalenie sa však postupne zväčšuje, videnie sa zhoršuje a postihnutý môže dokonca prestať vidieť. Rozsiahly sivý zákal je na oku vidieť.

Katarakta sa objavuje najmä v súvislosti so starnutím. Ide o prirodzený proces starnutia ľudského oka – očnej šošovky. Najčastejšie sa objavuje po 65. roku veku života, ale môže sa objaviť až v osemdesiatke. Uvádza sa, že po 75. roku života je týmto ochorením postihnutých viac než 75 % populácie.

Pravá príčina vzniku katarakty nie je známa. Vznik sivého zákalu urýchľujú cukrovka, zápaly a úrazy oka, dedičné predpoklady, užívanie liekov, fajčenie, drogy ap. Sivý zákal môže postihovať jedno alebo obidve oči.

Riešenie sivého zákalu

Kataraktu nemožno odstrániť žiadnymi liekmi ani okuliarmi. Jedinou možnosťou liečby je operačný zákrok, pri ktorom sa zakalená očná šošovka pomocou ultrazvuku alebo najnovšie pomocou lasera z oka odstráni a nahradí umelou šošovkou.

Zdroj:

http://www.neovizia.sk/ocne-chyby-a-ochorenia/sivy-zakal/