Sluch

Sluch je schopnosť vnímať zvuky. Je spoločná všetkým vyšším živočíchom, ktoré sú vybavené špeciálnym zmyslovým orgánom, uchom.

Spracovanie zvuku

Zvuk, ktorý prechádza zvukovodom naráža do bubienka, ten sa rozochveje a vibrácie prenáša cez kladivko, nákovku, strmienok do slimáka. Tam na vibrácie reagujú zmyslové bunky, ktoré informáciu o zachytenom zvuku vedú pomocou sluchového nervu k ďalšiemu spracovaniu do mozgu.

Sluch u človeka

Človek dokáže počuť frekvencie približne v rozmedzí 20 až 20 tisíc Hz. Niektorí mladí ľudia dokážu počuť frekvenciu mierne nad 20 kHz, naopak s pribúdajúcim vekom sa horná hranica znižuje. Bežný ľudský hlas má frekvenciu zhruba od 200 do 800 Hz.

Taktiež schopnosť rozoznávať zafarbenie zvuku, teda jednotlivé tóny, sa u ľudí rôzni. Táto schopnosť sa označuje ako hudobný sluch. Odhaduje sa, že asi jeden človek z 10 tisíc má absolútny sluch, čiže dokáže rozlíšiť i nepatrné rozdiely v tónoch.

Zdroj:

http://www.lidske-smysly.wbs.cz