Mentálne znevýhodnenie

Mentálne postihnutie nie je choroba, je to trvalý stav, spôsobený neodstrániteľnou nedostatočnosťou alebo poškodením mozgu. Prejavuje sa na celkovom vzhľade, na tvári, očiach, na držaní tela, pri pohybe a v správaní.

Od r. 1992 sa mentálna retardácia podľa klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie delí do šiestich základných stupňov:

ľahká mentálna retardácia IQ 50 – 69

stredná mentálna retardácia IQ 35 – 49

ťažká mentálna retardácia IQ 20 – 34

hlboká mentálna retardácia IQ < 20

iná mentálna retardácia

nešpecifikovaná mentálna retardácia.

Rozvojom, výchovou, vzdelávaním a vyučovaním mentálne znevýhodnených detí, mládeže a dospelých sa zaoberá vedný odbor špeciálnej pedagogiky – psychopédia alebo pedagogika mentálne znevýhodnených.

Priekopníkmi psychopédov na Slovensku boli Viliam Gaňo, Vladimír Predmerský a Gabriel Rehuš.

Zdroje:

http://valovska-mentalne-postihnutie.webnode.cz/druhy-a-stupne-mp/

https://www.zdravie.sk/choroba/48590/mentalne-postihnutie