Triedne knihy dochádzky a úspechu štátneho ústavu

pre vzdelanie detí hluchonemých v Kremnici, šk. rok 1923/1924

Ústav v Kremnici vznikol 1. 10. 1903 s oficiálnym názvom Štátny podporovaný ústav pre vzdelanie hluchonemých detí. Žiaci neboli ubytovaní na internáte, ale v rodinách. Vyučovacím jazykom bola až do februára 1919 maďarčina, žiak mohol školu navštevovať maximálne 10 rokov a jeho rodičia neplatili školné. Škola funguje dodnes, od r. 2003 pod názvom Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu v Kremnici.

Súbor triednych kníh obsahuje 17 samostatných triednych kníh v školskom r. 1923/1924, s celkovým počtom 243 žiakov.

Zoznam tried a počtu žiakov:

Prípravná trieda – 36 žiakov (z toho 19 dievčat a 17 chlapcov)

trieda – 10 žiakov (5 dievčat a 5 chlapcov)

II. trieda (A,B) – 41 žiakov (22 dievčat a 19 chlapcov)

III. trieda (A,B,C) – 38 žiakov (9 dievčat a 29 chlapcov)

IV. trieda (A,B,C,D) – 47 žiakov (22 dievčat a 25 chlapcov)

V. trieda (A,B) – 21 žiakov (12 dievčat a 9 chlapcov)

VI. trieda – 11 žiakov (6 dievčat a 5 chlapcov)

VIII. trieda – 10 žiakov (4 dievčatá a 6 chlapcov)

a II. oddelenie živnostenskej školy – 29 žiakov (15 dievčat a 14 chlapcov)

Zoznam triednych učiteľov:

Prípravná trieda – Julius Kevesztes-Kvižičko

trieda – Jomafixerová

II. trieda (A,B) – Ján Doležal; Rimsky

III. trieda (A,B,C) – Julius Teplický; Arnošt Jehmangmeiery, Juraj Mynář

IV. trieda (A,B,C,D) – Oskar Ivanovicky, Andrej Valent, Alžbeta Emberováy, Irena Gáliková, Julius Kevesztes-Kvižičko

V. trieda (A,B) – Ľudmila Kolesová, Margita Fixehové

VI. trieda – Ľudovít Braxatoris

VIII. trieda – K. Kotrč

a II. oddelenie živnostenskej školy – Juraj Mynář, Š. Sobolovský (riaditeľ školy)