Braillovske tabuľky

Prvý model

Rok výroby: 50. roky 20. storočia

Rozmer: 42 x 9,5 cm

Materiál: drevo a kovové kolíčky

Darca a posledný používateľ: ZŠI pre nevidiacich v Levoči 

Braillova tabuľka pre elementárne triedy Čsl. štátneho ústavu pre slepcov v Levoči.

2-riadkovú a 28-písmenovú drevenú tabuľku zhotovili učitelia spomínaného ústavu, nakoľko v tom čase neboli na trhu takmer žiadne pomôcky. Tabuľku používali aj v 2. polovici 20. storočia. Neskôr ju nahradili plastové alternatívy.

Druhý model

Rok výroby: 60. roky 20. storočia

Rozmer: 14 x 11 cm

Materiál: drevo

Darca a posledný používateľ: ZŠI pre nevidiacich v Levoči

Guľôčková Braillova tabuľka skladajúca sa z 5-tich písmen slúžila pre najmenších žiakov. Každé písmeno tvorilo 6-bodie, oddelené priehradkou, do ktorého žiaci vkladali guľôčky. Prváčikovia, si po osvojení abecedy, dokázali vyskladať jednoduché slová ako mama, otec, Ema ap.

Tretí model

Rok výroby: koniec 20. storočia

Rozmery: 9 x 12,5 cm

Materiál: plast

Darca a posledný používateľ: ZŠI pre nevidiacich v Levoči

6-bodová kolíčková, plastová pomôcka pre nevidiacich, pomocou ktorej sa učili zostavovať a osvojovať si jednotlivé písmená Braillovej abecedy.