Titul najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019 patrí levočskému Múzeu špeciálneho školstva.

Vedúca múzea, Štefánia Petreková, preberá ocenie Naj kultúrno-náučné zariadenie za rok 2019.
Vedúca múzea a kolegyne s ocenením Naj kultúrno-náučné zariadenie za rok 2019.

Online hlasovanie verejnosti v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019 prinieslo víťazstvo levočskému Múzeu špeciálneho školstva. Prvenstvo získalo v kategórii Naj kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019.

„Pre moderné a interaktívne múzeum,  jediné s danou problematikou v širšom regióne Strednej Európy, ide najmä o morálne ocenenie. Odzrkadľuje výsledok úspešného roka 2019,“ komentuje úspech Štefánia Petreková, vedúca múzea.

Verí, že ocenenie prispeje k väčšej medializácii, vyššej návštevnosti a záujmu turistov o danú problematiku pri návšteve historickej Levoče.

Kolektív CVTI a vedúca Múzea špeciálneho školstva s ocenením Naj kultúrno-náučné zariadenie za rok 2019.

Múzeum špeciálneho školstva je priestorom zážitkovým, pútavým a originálnym. Najmenší ocenia i jeho doslovne hravú povahu.

  • „U nás neplatia zákazy tipu 'nedotýkajte sa,' práve naopak. Trištvrte hodinové až hodinové prehliadky, v slovenskom, anglickom či nemeckom jazyku, sú určené malým i veľkým. Vždy ich dopĺňa i odborný lektorský výklad.“
Petreková, vedúca múzea

Petreková pripomína, že múzeum je aktuálne na prahu svojho jubilejného roka, kedy oslávi 30 rokov od svojho vzniku (16. 11. 1990). Plánovaná pestrá ponuka múzejných vzdelávacích programov má osloviť najmä školské skupiny. „Pred letom pripravujeme zážitkový a hravý Týždeň detí v múzeu. Ďalej spájanie generácií prostredníctvom aktivity Vezmi starých rodičov do múzea. Následne leto bude patriť úspešnému projektu Legendárium s príbehom o Louis Braillovi a prehliadkam interaktívnej expozície. V závere roka sprístupníme výstavu Gotická cesta hmatom‚, “ konkretizuje Petreková.

Online hlasovanie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019 trvalo od 13. decembra 2019 do 13. januára 2020. Slávnostné odovzdávanie ocenení čaká víťazov 23. januára 2020 o 12:30 hod. na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020 v Incheba Expo Bratislava, v stánku Prešovského kraja.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja v kategórií Naj kultúrno-náučné zariadenie za rok 2019 Múzeum špeciálneho školstva, Levoča.

Levočské múzeum sa môže pochváliť od nového roka 2020 aj ďalšou novinkou. V mesiacoch jún – september svoje dvere otvorí všetkých sedem dní v týždni. Potrebné aktuálne informácie nájdete na jeho https://msslevoca.sk/