Všetci múzejníci oslavujú svoj sviatok 18. mája. Pripomínajú si ho aj tí v špecializovanom a najmä interaktívnom múzeu, kde je prehliadka expozície zážitkom. Všetci záujemcovia sú na „oslavu“ pozvaní bezplatne a odnesú sk aj darček.

Na Medzinárodný deň múzeí vstupné do Múzea špeciálneho školstva v Levoči (Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR) neplatíte a navyše si odnesiete vzácnu zberateľskú pečiatku.

„Sviatok všetkých múzejníkov oslavujeme 18. mája. Je to Medzinárodný deň múzeí už od r. 1977. Na generálnej konferencii Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve a Leningrade bol vtedy podporený 108 komitétmi a ustanovený prijatím rezolúcie,“ pripomína Štefánia Petreková, vedúca Múzeu špeciálneho školstva, CVTI SR.

Ako uvádza ich múzeum je interaktívnym špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou. Komplexne sa tu dokumentuje oblasť špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Špecializujeme sa na zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie, spravovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva, ale aj sprístupňovanie tvorby zdravotne znevýhodnených umelcov.“

Plagát podujatia Medzinárodný deň múzeí
Ilustračný záber

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí Petreková zároveň spomenula aj niekoľko dôležitých momentov pre slovenské a európske špeciálne školstvo, ktoré si tento rok pripomenieme.

Konkrétne:

  • 30.výročie prvej školy pre hluchoslepých na Slovensku – Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici;
  • 100.výročie vzdelávania nevidiacich na Slovensku (vznik Československého štátneho ústavu pre slepcov v Levoči – r. 1922);
  • 120.výročie narodenia doc. PhDr. Vladimíra Predmerského, CSc. (1902-1991), významného špeciálneho pedagóga, prvého vedúceho Katedry špeciálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave;
  • 120.výročie úmrtia Hieronyma Lorma, hluchoslepého rakúskeho básnika, autora ručnej dotykovej abecedy pre hluchoslepých;
  • 170.výročie úmrtia Louisa Brailla, nevidiaceho pedagóga, autora Braillovho písma;
  • 200.výročie úmrtia Valentina Hauya, zakladateľa Kráľovského inštitútu pre mladých slepcov v Paríži (r. 1784), s tromi hlavnými výchovami: vyučovanie literárne, hudobné a pracovná výchova;
  • 310.výročie narodenia Abbé Charlesa-Michela de l´Épee, zakladateľa francúzskeho systému výučby nepočujúcich a prvého Národného inštitútu pre hluchonemých v Paríži, v r. 1770.

No a na záver nezabudla dodať, že tohtoročný sviatok múzeí a múzejníkov oslávia spoločne so svojimi návštevníkmi netradične. „Všetci, ktorí k nám 18. mája zavítajú, majú bezplatný vstup na prehliadku interaktívnej expozície a okrem toho ich čaká malá pozornosť v podobe zberateľskej pečiatky s vyobrazeným objektom a názvom múzea.“